Biskupi na Slovensku

_____________________________________________________________________

 

 

 

Svätý otec František

266. nástupca svätého Petra

Emeritný pápež Benedikt XVI.

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike

J.E. Mons. Giacomo Guido Ottonello

titulárny arcibiskup sasabský

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA

(na zobrazenie životopisu klikni na fotografiu biskupa)

 

PROVINCIA BRATISLAVA

J.E. Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup metropolita

J.E. Mons. Ján Orosch

trnavský arcibiskup

J.E. Mons. Viliam Judák

nitriansky diecézny biskup

J.E. Mons. Marián Chovanec

banskobystrický diecézny biskup

J.E. Mons. Tomáš Galis

žilinský diecézny biskup

J.E. Mons. Jozef Haľko

bratislavský pomocný biskup

 
PROVINCIA KOŠICE

J.E. Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup metropolita

J.E. Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup

J.E. Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

J.E. Mons. Andrej Imrich

spišský pomocný biskup

 

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL

A OZBROJENÝCH ZBOROV SR

J.E. Mons. František Rábek

biskup, vojenský ordinár

 

GRÉCKOKATOLÍCKA METROPOLIA

NA SLOVENSKU

J.E. Mons. Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup metropolita

J.E. Mons. Milan Chautur CSsR

košický eparcha

J.E. Mons. Peter Rusnák

bratislavský eparcha

 

PREDSEDA KONFERENCIE

BISKUPOV SLOVENSKA

J.E. Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup metropolita

 

BISKUPI ZO SLOVENSKA, KTORÍ PÔSOBIA

NA ROZLIČNÝCH POSTOCH CIRKVI

J.E. Mons. Cyril Vasiľ

arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím

J.E. Mons. Milan Šášik

biskup, mukačevský eparcha

J.E. Mons. Ladislav Hučko

biskup, apoštolský eparcha pre gréckokatolíkov v ČR

J.E. Mons. Jozef Viktor Adamec

biskup, predseda Konferencie slovenského kléru v USA

J.E. Mons. John S. Pažak

biskup gréckokatolíckej Eparchie Presvätej Bohorodičky Ochrankyne vo Phoenixe, Arizona (USA) apoštolský administrátor sede vacante Torontskej eparchie sv. Cyrila a Metoda pre gréckokatolíckych Slovákov v Kanade

J. E. Mons. Milan Lach SJ
apoštolský administrátor sede vacante eparchie Parma pre Ruténov v USA
J. E. Mons. Dávid Bartimej Tencer OFM Cap.
diecézny biskup Reykjaviku
 
EMERITNÍ BISKUPI

J.E. kardinál Jozef Tomko

arcibiskup, emeritný prefekt Kongregácie

pre evanjelizáciu národov, Rím

J.E. Mons. Ján Sokol

emeritný trnavský arcibiskup, Trnava

J.E. Mons. Alojz Tkáč

emeritný košickí arcibiskup metropolita, Košice

J.E. Mons. Ján Eugen Kočiš

emeritný pomocný gréckokatolícky biskup, Praha

J.E. Mons. Dominik Kaľata SJ

emeritný pomocný biskup vo Freiburgu (Nemecko),

Ivanka pri Dunaji

J.E. Mons. Róbert Bezák

emeritný  trnavský arcibiskup