Fotogaléria

V dňoch 15.2.- 22.2.2014, sa uskutočnila púť do Svätej zeme. Organizoval ju dp. Peter Kaštan spolu s kňazmi iných farností. Sprievodcom nám bol dp. Martin Mojžiš. Prinášame vám aspoň pár fotografii z tejto púte, z ktorej mal každý zúčastnený určite silný duchovný zážitok.

Miesto nášho ubytovania hotel Star v Betleheme Hviezda na mieste narodenia Ježiša Krista v Bazilike Narodenia v Betleheme
     
     
     
Samozrejmosťou vo Svätej zemi bola každodenná sv. omša
Múr nárekov v Jeruzaleme Miesto poslednej večere
Bazilika v Nazarete Kostol Premenenia Pána na hore Tábor
Sestričky v jaskyni mlieka, ktoré sa modlia 24 hodín denne za nenarodené deti Kostol Primátu sv. Petra. Miesto, kde Pán Ježiš povedal Petrovi: "Peter, ty si skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev..."
Kostol na hore blahoslavenstiev Zrúcaniny kostola na mieste, kde podľa tradície Ježiš Kristus  povedal blahoslavenstvá
Vstup do baziliky Božieho hrobu Kameň, na ktorý podľa tradície položili Ježišovo telo
Pozostatky Kafarnaumu Pozostatky domu sv. Petra v Kafarnaume
Otče náš v slovenčine v kostole Pater Noster Olivová hora