Púť do Talianska 2005

 

Námestie sv. Petra v Ríme Pri Koloseu s p. sprievodčíčkou
Koloseum Assisi
Sv. otec pápež Benedikt XVI. Náhodné stretnutie s otcom biskupom Pavlom Hnilicom (+8.10.2006) na námestí sv. Petra v Ríme
Hrob sv. otca pápeža Jána Pavla II. Pozostatky bl . Jána XXIII.
Zázrak premenenia v Lancianu Zázrak premenenia v Lancianu
 
Miesto zázraku v Lancianu