Kostol Najsvätejšej Trojice Diviacka Nová Ves

_____________________________________________________________________

 

 

Kostol Najsvätejšej Trojice Diviacka Nová Ves

   

 

 

Hlavný oltár

   

 

 

Dvojitý kríž na veži kostola

 

CC + UJ - Comes Carollus Ujfalussy - gróf Karol Ujfalussy*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Ujfalussy = Novoveský)

   

 

 

Obraz Nanebovzatia Panny Márie na hlavnom oltári

   

 

 

sv. Ladislav

   

 

 

sv. Štefan

   

 

 

sv. Alžbeta

   

 

  sv. Helena
     
  sv. Peter
     
  sv.Pavol
     
  Svätostánok
     
  Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého
     
  Bočný oltár sv. Anny. Po stranách sochy sv. Jozefa a sv. Joachima