Maľovanie obrazu Najsvätejšej Trojice v kostole Diviacka Nová Ves

_____________________________________________________________________

 

 

   

 

   
     
    prof. Stacho pri práci