Miništranti z Diviackej Novej Vsi

_____________________________________________________________________

 

 

Miništranti pri výstupe na Uhrovský hrad

   

 

 

Miništranti pri výstupe na Uhrovský hrad spolu s kostolníkom + Štefanom Kováčom

   

 

 

Pri Brložnej jaskyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Rozprávkový les v Diviakoch nad Nitricou

   

 

 

V kostole v Diviackej Novej Vsi spolu s bohoslovcami Jožkom a Jankom Kunešovcami

   

 

 

Pri Jasličkovej slávnosti

   

 

 

Spolu s otcom biskupom Mons. Františkom Rábekom

   

 

  Oslava narodenín p. kaplána Alojza Potočiara
     
  Omša s Kazimírom Divékym a Jankom Kunešom