História farnosti Diviaky nad Nitricou

_____________________________________________________________________

Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice

Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1578, o čom svedčí aj arkádovitá loď chrámu. Pôvodne bol bez veže a bol protestantský. Renovovaný bol v roku 1695. Veža bola pristavaná okolo roku 1760 a dal ju pristavať Karol Ujfalussy. Na kríži veže sú písmená CC+UJ, čo znamená comes Carolus Ujfalussy (gróf Karol Ujfalussy). Tento kríž bol koncom 20. storočia vymenený za nový.

Pôvodná sieňová stavba s bočnými protestantskými emporami na pilierových arkádach, západná empora spočíva na stĺpovej arkáde. Parapet empory na poschodí členený murovanou arkatúrou. Vedľa presbytéria s polygonálnym uzáverom a s lunetovou klenbou je dvojitá prístavba sakristie s valenou klenbou. V hlavnom priestore kostola je interiér zaklenutý valenými klenbami s lunetami. Fasáda je hladká. Fasádová úprava bola v roku 1937.

Vo veži kostola boli zavesené dva zvony, väčší 120 funtový, zasvätený Najsvätejšej Trojici, mal po obvode nápis bežným gotickým písmom: nicolaus. iohanes. andreas. uifalussy. spes.nostra.christus.1586 (Mikuláš, Ján, Andrej Ujfalussy, nádej naša Kristus), bez akýchkoľvek ďalších ozdôb. Predpokladá sa, že zvon bol do kostola prenesený z kaplnky     sv. Kataríny, nachádzajúcej sa v hornom kaštieli. Menší zvon, 80 funtový, zasvätený úcte svätých mučeníkov Fabiána a Šebastiána, bol darovaný biskupom Antonom de Révay. Zvony boli posvätené nitrianskym biskupom de Révay. Žiaľ, ani jeden zo zvonov sa nezachoval. Teraz sú vo veži umiestnené tri zvony. Najväčší bol odliaty v roku 1994 zásluhou dekana Pavla Mazúcha. Zvon je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Je na ňom nápis: „SVÄTÁ TROJICA, JEDEN BOŽE, ZMILUJ SA NAD NAMI“, DIVIACKA NOVÁ VES 1994, LITAX KOŠICE, MÜLLER DUČAJ. Druhý zvon je zasvätený Panne Márii a má nápis: „TENTO ZVON KU UCTE BLAHOSLAVENEJ PANNE MÁRII NECHALA ZHOTOVIŤ OBEC NOVEJSA. LIAL KÖNIG FRIGYES, ARAD 1912. Zvon je v hornej a dolnej obrube ozdobený kvetinovým vencom. Tretí malý zvon nemá žiaden nápis ani ozdoby.

Pred kostolom bol kamenný kríž, na ktorom je nápis: A.R.D. ANDREAE SECSÉNYI PAROCHI DIVEKIENSIS ET ADJUTORIO GEORGI GÉCY. A. 1760. (Zakladatelia kríža postaveného v roku 1760 sú vdp. Andrej Secsényi farár v Diviakoch a pomocník Juraj Gécy). Tento kríž je zreštaurovaný a  nachádza sa vedľa kostola, cestou k hlavnému vchodu do kostola.

V kostole sa nachádzajú štyri oltáre. Hlavný zasvätený Najsvätejšej Trojici zo 16. storočia. 

Ďalej bočný oltár sv. Jána Nepomuckého. Je barokový, z prvej polovice 18. storočia.

Nachádza sa tu aj obraz smrti sv. Jána Nepomuckého zo 17. storočia.

Druhý bočný oltár sv. Anny (z časti zreštaurovaný) a tretí oltár Panny Márie (zreštaurovaný) pochádzajú zo 17. storočia, taktiež ako jedna lavica a stôl po rekonštrukcii sa nachádzajú v kostole {Dekorovaný je maľbou Najsvätejšej trojice a rastlinných úkonov}).

Kazateľnica pochádzala tiež zo 17. storočia. V polovici deväťdesiatych rokov bola prerobená na obetný stôl, ktorý sa používa pri bohoslužbách. Nad kazateľnicou bol obraz „Ecce Homo“ (Hľa, človek) a socha vzkriesenia.