Kňazi farnosti

_____________________________________________________________________

 

Svätý Otec pápež František

Emeritný pápež Benedikt XVI.

Mons. Viliam Judák

nitriansky biskup

 

                                               

Biskupi Slovenska (klikni na odkaz)

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Diviaky nad Nitricou po roku 1990:

 

VALLO Ján, Mons. Mgr. (*28.3.1957)

narodil sa 28. marca 1957 v Žiline. Pochádzal z Bytče. Teologické štúdiá ukončil na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1986. Na svoje prvé kap­lánske miesto nastúpil v Trenčíne. V roku 1989 sa stal kaplá­nom v Kysuckom Novom Meste. Do Diviak nad Nitri­cou prišiel vo februári roku 1990 a pôsobil tu do novembra toho istého roku. Po mnohých rokoch prišiel do farnosti mladý kňaz. Za toto krátke obdobie si získal mimoriadnu priazeň svojich veriacich. Z Diviak odišiel do Konskej, kde pôsobil do roku 2003. V roku 2000 bol vymenovaný za titulárneho dekana. Od roku 2003 pôsobí ako dekan v Tepličke nad Váhom.

BÔRIK Róbert, SVD (*16.8.1927 †18.1.2015)

Narodil 16. 8. 1927  v Niederleis, Rakúsko.
Do SVD vstúpil v roku 1947. Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1960 v Gnieznie, Poľsko. Večné sľuby skladal 14.4.1962 na fare v Pogorzelej-Olszanke. Za socializmu pracoval aj na rôznych miestach vo výrobe. V roku 1968 odišiel do Rakúska, kde pôsobil 21 rokov. Na Slovensko sa vrátil v marci 1990. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Belej, potom niekoľko mesiacov v Terchovej. V novembri 1990 bol preložený za správcu farnosti do Diviak nad Nitricou, kde bol do leta 1991. Veriaci si ho obľúbili, lebo bol starostlivým duchovným otcom. Odtiaľ bol preložený za farára do Drážoviec pri Nitre. V roku 1992 prišiel do Misijného domu Matky Božej do Nitry, kde pôsobil ako provinciálny ekonóm do roku 1995. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako správca farnosti v Svätoplukove. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako  duchovný u  sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2006 bol na zaslúženom odpočinku v Nitre. Zomrel 18. januára 2015 a pochovaný bol 22. januára 2015 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

MAJTÁN Pavol (*6.1.1941)

narodil sa 6. januára 1941 v Kolároviciach, kňazskú vysviacku prijal 28. júna 1964.  Bol kňazom Rožňavskej diecézy. V rokoch 1964 - 67 bol kaplánom vo Velikej nad Ipľom, v rokoch 1964 - 66 bol na vojenskej prezenčnej službe. V roku 1967 bol dočasným správcom farnosti v Jelšave, potom v rokoch 1967 - 68 kaplánom v Lučenci a Smolníku. V rokoch 1968 - 71 kaplánom v Divine. V rokoch 1971 - 73 mu bol odobratý štátny súhlas pre výkon duchovnej činnosti a pracoval ako robotník v civilnom zamestnaní. Od roku 1973 už ako kňaz Nitrianskej diecézy bol kaplánom v Čiernom pri Čadci, v roku 1974 v Kysuckom Novom Meste. Správcom farnosti v Hornom Vadičove sa stal v roku 1974 a pôsobil tu do roku 1981, keď sa stal farárom v Rosine. Túto farnosť spravoval do roku 1987, kedy bol preložený do Makova, kde pôsobil do roku 1991. V tom istom roku ho preložili do Diviak nad Nitricou, kde pôsobil do roku 1992. Po vyše ročnom pôsobení v Diviakoch ho preložili do Svinnej. O roku 2005 je na odpočinku vo Veľkej Hradnej.

MAZÚCH Pavol, PaedDr. ThLic. (*14.1.1966)

narodil sa 14. januára 1966 v Žiline. Pochádza z Veľkého Rovného. Po maturite na gymnáziu v Bytči bol prijatý na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Po jej skončení bol 17. júna 1989 vysvätený za kňaza. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Čadce. V rokoch 1989 - 90 bol na vojenskej základnej službe. Potom sa stal do roku 1991 kaplánom v Novákoch. Z Novák bol preložený za kaplána do Pruského, kde pôsobil do roku 1992. 10. augusta 1992 sa stal farárom v Diviakoch nad Nitricou. S účinnosťou od 1. januára 1995 bol vymenovaný za dekana Rudnianskeho dekanátu. Možno povedať, že bol kňazom, ktorý sa aktívne venoval mládeži, ktorá našla svoj druhý domov na fare. Vo farnosti začali pôsobiť dva mládežnícke zbory pri farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou a vo filiálnom kostole v Diviackej Novej Vsi. V obciach farnosti sa začala rozvíjať spolková činnosť a bola ustanovená farská rada. Pozoruhodne sa zvýšila návštevnosť bohoslužieb, a to najmä mladými ľuďmi, ktorých býva často viac ako starších. Za jeho pôsobenia bol opravený farský kostol, v ktorom bola vykonaná rekonštrukcia elektrického vedenia, následne nové vymaľovanie kostola, zreštaurovanie oltárov, sôch a krížovej cesty. Bol zakúpený nový organ a nové lavice z dubového dreva. Okolie kostola bolo vydláždené novou zámkovou dlažbou. Farská budova bola zreštaurovaná pre súčasné potreby fary, vrátane bytu pre kaplána. Pre filiálny kostol v Diviackej Novej Vsi bol zakúpený starší organ, ktorý po rekonštrukcii spĺňa všetky podmienky pre liturgické slávenia. Pre tento kostol dal v roku 1994 odliať v Košiciach nový zvon Najsvätejšej Trojice. Za jeho pôsobenia bola v marci roku 1999 vykonaná kanonická vizitácia nitrianskym pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom. V tom istom roku bol menovaný za člena rady SSV. V rokoch 2002 - 2013 pôsobil ako farár v Kysuckom Novom Meste. Od roku 2013 je dekanom v Považskej Bystrici.

PETREK Jozef, Mgr. (*3.7.1965)

narodil sa 3. júla 1965 v Čadci. Za kňaza bol vysvätený 17. júna 1989. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Bošian. Potom bol od r 1989 - 1991 kaplánom v Krásne nad Kysucou. Od roku 1991 bol kaplánom v Žiline. V rokoch 1991 - 1992 sa stal správcom farnosti Janíkovce. Od roku 1992 - 2002 správcom farnosti Košeca. Od roku 2002 pôsobil ako kňaz vo farnosti Diviaky nad Nitricou. Od 1.7.2012 sa stáva správcom farnosti Selec.

KAŠTAN Peter, Mgr. (*4.7.1976)

narodil sa 4. júla 1976 v Žiline. Pochádza z Kolárovíc (odtiaľ pochádza aj bývalý správca farnosti vdp. Pavol Majtán). Kňazskú vysviacku prijal 2.9.2000 v Pruskom a primičnú omšu odslúžil 3.9.2000 v Kolároviciach. Bol kaplánom v Čadci v r. 2000 - 2002 a v r. 2002 - 2003 v Bošáci. V roku 2003 sa stal správcom farnosti Žabokreky pri Nitre. Od 1.7.2012 sa stáva správcom farnosti Diviaky nad Nitricou. V roku 2015 dal postaviť pred kostolom v Diviackej Novej Vsi kaplnku Lurdskej Panny Márie. V tom istom roku zabezpečil nové plynové kúrenie v kostole v Diviakoch a v nasledujúcom roku v Diviackej Novej Vsi. V roku 2017 zabezpečil nový nábytok do sakristie a dal vydláždiť chórus.

 

 

Kapláni

 

POTOČIAR Alojz, Mgr.  (*10.5.1970)

narodil sa 10. mája 1970 v Čadci. Strednú školu skončil maturitou v Čadci. Bol prijatý do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde v rokoch 1992 98 študoval filozofiu a teológiu. Po skončení štúdia bol 27. júna v Korni na Kysuciach vysvätený na kňaza. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil v Diviakoch nad Nitricou, kde si v roku 1998 vykonával aj diakonskú prax. Táto farnosť dostala po 109 rokoch opäť kaplána. Obetavo pracoval najmä s mládežou, združujúcou sa v Združení kresťanskej mládeže, miništrantami a mládežníckymi speváckymi zbormi farnosti. Bol výborným pomocníkom správcu farnosti, ktorý bol aj dekanom Rudnianskeho dekanátu. V roku 2000 sa stal kaplánom v Žiline a v roku 2001 kaplánom v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 2002 do 2010pôsobl ako farár na Zliechove. Od 1.júla 2010 sa stal správcom farnosti Horné Vestenice. V roku 2013 dokončil výstavbu kostola v Nitrici.

STENCHLÁK Róbert, PaedDr. (*4.8.1973)

narodil sa 4. augusta 1973 v Čadci. Stredné odborné učilište služieb skončil s maturitou v Čadci.. Bol prijatý do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde študoval v rokoch 1992 - 1998 . Po skončení štúdia bol 27. júna 1998 v Korni na Kysuciach vysvätený na kňaza. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil v Oščadnici. Po krátkom čase bol preložený za kaplána do Rajca, kde pôsobil desať mesiacov. Od 1. júla 1999 pôsobil ako kaplán v Bánovciach nad Bebravou. V našej farnosti sa stal kaplánom 1. júla 2000. V roku 2001 sa stal správcom farnosti Nitrianske Rudno. Od roku 2005 výpomocný duchovný Cabaj-Čápore. V rokoch 2008 - 2009 výpomocný duchovný v Nitre - Šindolke a od roku 2009 výpomocný duchovný v Komjaticiach. V súčasnosti je správca farnosti Valaská Belá.

TURZA Pavol, ThDr. (*7.6.1977)

narodil sa 7. júna 1977 v Považskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 2001. Na kaplánske miesto nastúpil do Kysuckého Nového Mesta. V Diviakoch nad Nitricou pôsobil ako kaplán od 1. júla do 30. augusta 2003.  V rokoch 2003 - 2004 kaplán v Trenčíne. Od 2004 kaplán v Čadci - Kýčerke. V rokoch 2007 - 2008 kaplán vo farnosti Konská. Od roku 2008 - 2015 je administrátorom farnosti Žilina - Hájik. Od roku 2015 farár v Ladciach.
 

 

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Diviaky nad Nitricou do roku 1990