List biskupa Mons. Viliama Judáka o pútnických miestach

_____________________________________________________________________

 

 

Nitra 10. júla (TK KBS)

Leto má mnohé podoby. Aj keď viacerí ostávajú vo svojej práci najmä v nepretržitých prevádzkach a tiež pracujúci v poľnohospodárstve, pretože je to aj obdobie zberu nového chleba a úrody, pre iných je to príležitosť oddýchnuť si od každodenných povinností. Táto túžba po uvoľnení, po slobode, po vykročení zo všedného dňa je prirodzená. Pri pracovnom strese a náročnosti prevádzok technického sveta je takéto vydýchnutie jednoducho potrebné. Prepracovanosť škodí. Treba pamätať na svoje zdravie. Pre nás veriacich sú to aj požehnané chvíle, vhodné na prehĺbenie vzťahu navzájom aj s Bohom. Také okamihy vlievajú pokoj a istotu o Božej dobrote a starostlivosti, prejavujúcej sa aj v mnohorakej podobe a kráse leta. Je preto potrebné, aby sme do svojho dovolenkového a prázdninového programu zahrnuli aj stretnutie sa s Bohom v modlitbe, ktorá uprostred prírody, či v tichom kostole, bez hektiky, môže byť hlbšia a úprimnejšia. Vrcholom nášho dovolenkového pobytu, nech sme kdekoľvek, je účasť na nedeľnej svätej omši. A to aj vtedy, ak by sme nepoznali tamojší jazyk. Kresťanmi sme všade a vždy a Boh oceňuje predovšetkým našu túžbu po stretnutí s ním.

Toto obdobie je vhodné aj na cestovanie a návštevu významných miest. Pri našich potulkách doma i v zahraničí je to vhodná príležitosť navštíviť pútnické miesta. Tu si zvlášť uvedomujeme, že životná púť každého človeka je udalosťou cesty, ktorej zavŕšenie sa naplní vo večnosti. Aj na území našej diecézy máme viacero pútnických miest, ktoré si zaslúžia našu pozornosť: Dvory nad Žitavou so svojou kalváriou, Hronský Beňadik, ktorý je spojený s úctou Kristovej krvi, Tesárske Mlyňany – s úctou Božského Srdca. Tiež sú to predovšetkým mariánske pútnické miesta: Topoľčianky, Topoľčany, Studnička na Pozbe, v blízkosti kúpeľov Podhájska; Studnička v Novej Vsi nad Žitavou a Nitra, ktorá má bohatú mariánsku históriu, samozrejme okrem svojho cyrilo-metodského dedičstva. K Nitre sa viaže aj úcta spojená s pobytom sv. Štefana, uhorského kráľa so svojou ženou bl. Gizelou a synom sv. Imrichom. Je to mesto, kde ukončil svoj pozemský život sv. Ladislav (†1095). Ich relikvie sa uchovávajú v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma. Tiež sa tu nachádzajú relikvie diecéznych patrónov sv. Andreja a Beňadika, s ktorými sa viaže nad Nitrou vypínajúci sa Zobor so Svoradovu jaskyňou a jeho prameňom.

Okrem kláštorného života títo svätci (o. r. 1000) si zvolili pustovnícky život, najskôr tu na Zobore a neskoršie na Skalke pri Trenčíne. Obidvaja boli aj častými hosťami na Panónskej hore sv. Martina na Panonhalme v susednom Maďarsku. Preto si ich uctievajú okrem Poliakov aj maďarskí veriaci. Kým na Slovensku sa so Svoradom viaže úcta v Nitre, Beňadik je zvlášť uctievaný na Skalke, ktorá sa ich spoločným pôsobením stala postupne pútnickým miestom, a možno ho pokladať za najstaršie pútnické miesto vtedajšieho Uhorska a po celé storočia významným duchovným centrom Slovenska. Prispelo k tomu založenie benediktínskeho opátstva nitrianskym biskupom Jakubom v r. 1224. Aj v neskoršom období, keď ho nitriansky biskup Ján Püšky (r. 1644) odovzdal jezuitom.

Kláštor bol ohniskom evanjelizácie, ale aj duchovnej a materiálnej kultúry značnej časti Slovenska. Z bývalého kláštorného komplexu ostali na Veľkej Skalke len časti, ktoré sú zrekonštruované a sprístupnené, spolu s kaplnkou a jaskyňou sv. Beňadika. Na Malej Skalke – mieste smrti sv. Beňadika – je postavený dvojvežový kostolík zasvätený obom svätcom, ktorý bol viackrát zničený a znova obnovený. 7. mája t.r. po rozsiahlej rekonštrukcii bol konsekrovaný a vyhlásený za Diecéznu svätyňu. Nachádza sa v ňom – v tomto Roku milosrdenstva – aj Svätá brána. Na základe Apoštolskej pentienciárie v Ríme môžu veriaci v tejto Svätyni získať mnohé milosti a obdŕžať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky vo viaceré dni v roku. Podobne môžu získať tieto milosti aj veriaci, ktorí sú hatení starobou, chorobou a duchovne sa pripoja k sláveniu, obetujúc milosrdnému Bohu svoje modlitby a bolesti.

Pútnici vždy verili, že pútnické miesta sú miestami omilostenými, na ktorých sa možno hmatateľne stretnúť s Bohom a jeho milosťou. Sú priesečníkmi, v ktorých sa cesty Božie stretávajú s našimi cestami. Využime, túto možnosť na duchovné obohatenie už na budúci týždeň, keď sa koná púť na spomínanej Skalke a zároveň aj v Topoľčiankach, z príležitosti Panny Márie Škapuliarskej. Prajem Vám a vyprosujem, drahí bratia a sestry, aby aj tohtoročné letné obdobie, bolo pre Vás osviežujúcim oddychom, a predovšetkým prostredníctvom milostí, ktoré nám ponúka Boh aj na týchto milostivých miestach. K tomu Vám želám predovšetkým veľa opravdivej radosti a pokoja a posilu, ktorá bude vo Vás účinkovať aj po dovolenke vo všedných dňoch roka Na Vašich cestách, pri práci a oddychu, nech Vás ochraňuje Všemohúci Boh † Otec i Syn a Duch Svätý.

Viliam Judák, nitriansky biskup