Použitá literatúra

_____________________________________________________________________

 

P. Mazúch, K. Divéky a spol.,  Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Vydavateľstvo Michala Vaška 2000, ISBN 80-7165-283-0

 

Schematizmus Nitrianskej diecézy 2006, Vydavateľstvo Lúč

 

PhDr. Ján Rybár, Sch. P., Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov, ISBN 80-967147-O-8

 

Daniel Dian, Viliam Judák,  Každý deň so svätými (1. dilel), SSV 2006, ISBN 80-7162-618-X

 

Rajmund Ondruš SJ,  Blízki Bohu i ľuďom, Vydavateľstvo Tatran Bratislava 1991, ISBN 80-222-0277-0

 

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými I. diel, Spoločnosť Božieho Slova Nitra 1992, ISBN 80-85223-29-5

 

Martin Mojžiš, Putujeme spolu po Svätej zemi, ISBN 978-80-970283-8-1

 

Internet