Miništranti

_____________________________________________________________________

Miništranti z farského kostola Všetkých svätých Diviaky nad Nitricou

Miništranti z filiálneho kostola Najsvätejšej Trojice Diviacka Nová Ves