Miništranti z farského kostola Všetkých svätých

_____________________________________________________________________

Miništranti z farského kostola 

M. Bartolen, E. Divéky, M. Dodok, D, Gendiar, R. Iliaš, M. Jančo, R. Klucha, P. Kováč, R. Kovár, P. Mazán, A. Oršula, J. Sobota, L. Sobota, M. sobota, T. Sobota, M. Šiška, J. Šuster, D. Tkáč, T. Tkáč, M. Vajda, M. Vajda, T. Vavro, N. Môcik, T. Ďurta, M. Vajda, Š. Gaman, J. Divéky, T. Kováč, M. Hacaj, M. Beseda, D. Ďurta, E. Iliaš.

  (Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Vydavateľstvo Michala Vaška 2000, str. 105)
 
(ak máte informácie o terajších miništrantoch prosíme informujte nás na   farnostdiviaky@szm.sk )