Miništranti z filiálneho kostola Najsvätejšej Trojice

_____________________________________________________________________

 
  Žatva je veľká, ale robotníkov málo... (Lk 10, 2)
Mohli by sme túto vetu pretvoriť na slová: "Žatva je veľká, ale pomocníkov kňazov málo". Slová, ktoré platia nielen v našom  miništrantskom spoločenstve.  Možno niektorí z vás by aj chceli miništrovať, ale nevedia sa osmeliť, nevedia ako začať. My máme jednoduché rady:
 
 1. Príď po sv. omši do sakristie a dohodni sa s hlavnými miništrantami (Ivan Kohút, Z. Kováč)

2. Vek miništrantov od 8 do 100 rokov. (Výnimky môže povoliť kňaz)

 3. Uvedom si, že miništrovanie nie je holubník. Niektorí miništrujú podľa nálady a pod. Ale to nie je správne. Je to česť slúžiť pri oltári. Miništranti sú veľmi blízko Pána Ježiša.
     To sú také tri zásady, ktoré si uvedom. Ostatné už spoznáš v kolektíve miništrantov.
 
 Čo máš z miništrovania?
 
 Radosť, že môžeš slúžiť pri oltári.
 Opekačky a rôzne spoločenské stretnutia.
 Výlety a pod.
 
  Zoznam miništrantov
 
 Bývalí miništranti (od roku 1990)

D. Dolník, K. Kohút, J. Görög, Ľ. Hopko, J. Kohút, P. Čičmanec, M. Hagara, M. Švajlenka, R. Filko, J. Hanzlík, V. Hudec, M. Kiaba, V. Kotian, M. Kíš, J. Oboňa, P. Oršula, T. Oršula, M. Tomko, M. Polák, L. Hlbočan, R. Cíger, M. Masný, M. Král, J. Uhlár, M. Belko, E. Koryťák, J. Koryťák, M. Belko, M. Knýbel, I. Valient, S. Uhlár, S. Mihalovič, I. Kohút, P. Lachký, J. Vavro, V. Selmenskij, V. Lomnický, J. Gajdoš, R. Siekel,V. Šikula, S. Král,

 Niektorí z týchto miništrantov nám občasne vypomáhajú.
 Terajší miništranti
 Ivan Kohút, Z. Kováč, M. Kohút, L. Kohút, A. Jurík, T. Vaško, V. Vaško, M. Mikulášik,  M. Kováč, J. Horváth, F. Srnec
 
 (ak sme na niekoho zabudli prosím informujte nás na   farnostdiviaky@szm.sk )