Miništranti farnosti Diviaky nad Nitricou

 

Miništranti filiálneho kostola

Najsvätejšej Trojice Diviacka Nová Ves

Miništranti farského kostola Všetkých svätých

Diviaky nad Nitricou