Miništranti farského kostola Diviaky nad Nitricou

Bývalí miništranti (od roku 1990)

M. Bartolen, E. Divéky, M. Dodok, D, Gendiar, R. Iliaš, M. Jančo, R. Klucha, P. Kováč, R. Kovár, P. Mazán, A. Oršula, J. Sobota, L. Sobota, M. sobota, T. Sobota, M. Šiška, J. Šuster, D. Tkáč, T. Tkáč, M. Vajda, M. Vajda, T. Vavro, N. Môcik, T. Ďurta, M. Vajda, Š. Gaman, J. Divéky, T. Kováč, M. Hacaj, M. Beseda, D. Ďurta, E. Iliaš.

  (Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Vydavateľstvo Michala Vaška 2000, str. 105)
 
 Terajší miništranti
 
Samuel Vajaš, Tomáš Oršula, Matúš Hagara, Marko Šimka, Tobiáš Hurtiš, Titomtej Hurtiš, Samuel Beseda, Adam Beseda, Michal Kunkel, Jakub Tkáč, Ján Tkáč, Radko Divéky, Enrico Divéky, Matúš Blaho, Patrik Kolibka, Alex Ziaťko, Peter KIohút, Pavol Golej, Lukáš Sobota, Timotej Motúz
 
(ak máte informácie o terajších miništrantoch prosíme informujte nás na   admin@farnostdiviaky.sk )