29. august 2020

Lešenie sa pomaly demontuje, ale nie úplne. Zistilo sa, že medená strieška medzi vežami, ktorú takmer nie je vidieť, má prehnité trámy (na obrázku je označená červenou farbou). S výmenou tejto striešky sa pôvodne nepočítalo. Avšak je to nevyhnutné. Treba využiť túto chvíľu, keď máme lešenie pri veži a strecha nad vchodom, cez ktorú je lešenie ukotvené je už aj tak v dezolátnom stave, a bude sa musieť v budúcnosti celá vymeniť. Ak sa niekto pýta kedy, tak všetko je o financiách. Šindeľ na celom kostole (na vežiach, na lodi kostola a aj na ostatných prístavbách kostola) by sa dal bez problému vymeniť za jeden rok, ak by bolo dostatok financií. Najskôr je potrebné splatiť druhú vežu a striešku medzi vežami. Veľká vďaka všetkým, ktorí na toto krásne dielo prispejú. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť v prospech Božieho domu, ktorý stavali predkovia, a prvá písomná zmienka o ňom je už v roku 1232. Pán Boh odplať všetkým.

 

 

 

 

 

 

 

19. júl 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Am6WtUR8aY4

Vdp. kaplán Dalibor Vavro k 1. júlu 2020 mení svoje kaplánske miesto. Z farnosti Vráble prechádza do farnosti Močenok. V ďalšej službe mu želáme veľa úspechov a Božích milostí.

18. júl 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=J57Xe7dvwRU&feature=share

 

 

Na sv. omši sa Ján Kuneš rozlúčil s veriacimi aj mestom Žiar nad Hronom, kde doteraz pôsobil. Z rozhodnutia banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca odchádza do Kanady farnosti Vancouver. Prajeme veľa Božích milostí a sily k tejto zodpovednej úlohe.