Farské oznamy

 

 

13. nedeľa v Cezročnom období

(27.6.2022 - 3.7.2022)

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30   Prosba o dary Ducha Svätého
Ut 7:30   Poďakovanie za dary Ducha Svätého, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre všetkých žiakov, učiteľov a rodičov pri príležitosti konca školského roka
St 18:00   Poďakovanie za Božiu pomoc a vyprosenie zdravia, ochranu a oslobodenie Božou mocou pre deti a vnúčatá s rodinami
Št

18:00

-

19:00

  Adorácia s možnosťou sv. spovede. Doprevádza Lukáš Sobota.
Pi 18:00   Prosba o pevnú vieru celému rodu, Božie požehnanie, ochranu pred Zlým a zdravie tela i ducha
So 19:00   Poďakovanie za Božiu pomoc a vyprosenie zdravia, ochranu a oslobodenie Božou mocou pre deti a vnúčatá s rodinami
Ne 10:30 + Za zosnulých Katarínu a Jozefa Gáhera, rodičov z oboch strán a deti
       
Diviacka Nová Ves
       
St 19:00 + Za Margitu a Ľudovíta Bereca, zaťov, nevesty a starých rodičov
Št

19:00

-

20:00

  Adorácia s možnosťou sv. spovede. Doprevádza Kristínka Kiabová.
Pi 19:00 + Za Helenu a Jozefa Blaha, nevestu, zaťov a starých rodičov
So 18:00 + Za Pavlínu a Petra Blaha, zaťa Mariana a Viliama
Ne 9:00 + Za zdravie a Božie požehnanie celej rodine, deťom, vnukom a pravnukom
       

Od budúcej nedele bude bývať sv. omša vo farskom kostole v sobotu večer o 19:00   s platnosťou na nedeľu. V nedeľu sv. omša o 10:30 počas prázdnin nebude.

 

Na prvý piatok 40 minút pred svätou omšou začína spoločnou modlitbou stretnutie členov živého ruženca RB. Stretnutie zotrvá aj krátko po svätej omši na výmenu ružencových tajomstiev.

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla je možnosť získať úplné odpustky. /Veriaci, ktorý dnes zbožne používa náboženské premety požehnané pápežom alebo biskupom, ako sú ruženec, škapuliar, krížik..., môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky./

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.

 

Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka v DNN obetovaná na výmenu dreveného šindľa na  streche farského kostola a v DNV na novú podlahu v presbytériu. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

 

Na prvý piatok prídem ku starým a chorým v domácnostiach.