Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

28. cezročná NEDEĽA

(15.10.2018 - 21.10.2018)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

Po

 

Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi /spomienka/.

Ut

 

Sv. Hedviga, rehoľníčka /ľub. spomienka/.

 

 

Sv. Margita Mária Alacoque, panna /ľub. spomienka/.

 

 

Sv. Gál, kňaz /ľub. spomienka/.

St

 

Sv. Ignác Antiochijský, biskupa mučeník.

Št

 

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA /sviatok/.

Pi

 

Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a ich spoločníci mučeníci.

 

 

 

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 
Po

-

730

 

Za Božie požehnanie a zdravie pre Teréziu

Ut

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

St

-

1800

+

Za zosnulého Pavla Motúza, pohrebná sv. omša

Pi

-

1800

+

Za zosnulých Paulínu a Michala Kováča, Paulínu a Ondreja Matejku, sestru Margitu, rodičov z oboch strán a príbuzných

Ne

-

 730

+

Za zosnulých Vilmu a Lukáča Púčika, a rodičov z oboch strán

 

-

 1030

+

Za zosnulých Anastáziu a Antona Janča, a rodičov z oboch strán

 

Diviacka Nová Ves

St

-

1900

+

Za Tibora Janku

Pi

-

1900

+

Za Annu a Jozefa Kotiana, syna Antona a nevestu Milenu a starých rodičov

So

-

 1800

+

Za Máriu a Jozefa Uhlára, starých rodičov a Viktoriu

Ne

-

 900

+

Za Karola Hlinku, súrodencov a rodičov

         

Vo štvrtok sa zapojíme do aktivity: Milión detí sa modlí ružence. Ruženec za účasti detí sa spolu s deťmi v DNV pomodlí Klára Lagínová a v Diviakoch pani učiteľka Iliášová.

V piatok o 19:00 bude v DNV mládežnícka sv. omša za účasti birmovancov a po nej stretnutie s birmovancami.

Ohlášky: Sviatosť manželstva mienia prijať: Rastislav Stručka, syn Pavla a Anny r. Havaldovej z DNV a Romana Žemberová, dcéra Roberta a Ivany r. Berciovej z DNV.