Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

23. NEDEĽA v cezročnom období

(9.9.2019 - 15.9.2019)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

 

 

 

Po

 

Sv. Petra Clavera, kňaza /ľub. spomienka/.

Št

 

Najsvätejšieho mena Panny Márie /ľub. spomienka/.

Pi

 

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi /spomienka/.

So

 

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA /sviatok/.

Ne

 

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA.

 

 

 

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 

Po

-

730

 

Za ročného chlapčeka Janka chorého na leukémiu

Ut

-

730

 

Vyprosenie zdravia a Božích milostí pre vnučku

St

-

1800

+

Za zosnulých Margitu a Antona Jurenku, syna Antona, zaťa Viliama a rodičov z oboch strán

Pi

-

1800

+

Za zosnulého Jozefa Kaňu, pohrebná svätá omša

Ne

-

730

 

Poďakovanie Pánu Bohu za Božie milosti z príležitosti životného jubilea mamy a do ďalšieho života prosba o zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

 

-

1030

 

 /HODOVÁ SLÁVNOSŤ NA BANKÁCH – TRIDSIATE VÝROČIE/. Z príležitosti 30. výročia slávenia sv. omší na Bankách - Poďakovanie veriacich Pánu Bohu za sprevádzanie s Božím požehnaním a ochranou Panny Márie Sedembolestnej a za farnosť

 

Diviacka Nová Ves

 

 

 

   

St

-

1900

+

Za Augustínu a Gustava Kopačku

Pi

-

 1900

+

Za rodičov Slugenových, za ich deti, bratov, sestry a otca Vendelína

So

-

 1800

+

Za Viliama Hudeca, švagra Petra a rodičov z oboch strán

Ne

-

 1900

+

Za Ladislava Géczyho /2.výročie úmrtia/

         

STRETNUTIE VŠETKÝCH BIRMOVANCOV BUDE V SOBOTU 14.9. o 10:00 VO FARSKOM KOSTOLE. Prosím všetkých birmovancov aby si priniesli aj kartičky, na ktoré zbierajú podpisy.

 

 Rodičia birmovancov sa stretnú v piatok 13.9. po svätej omši vo farskom kostole.

 

Všetky deti pozývame na prvé farské eRko stretko v tomto školskom roku, ktoré sa uskutoční 14.9. od 10:00 na farskom dvore. Na všetky deti sa tešia naši eRko animátori.

 

 Odchod autobusu na púť do Šaštína je v nedeľu ráno o 5:00.

 

Deti, ktoré by mali záujem, môžu si vyzdvihnúť v sakristii knižočku, do ktorej si budú každú nedeľu a v prikázané sviatky nalepovať samolepky, ktoré budú dostávať v sakristii. Toto platí samozrejme aj pre tretiakov, ktorí sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie.

 

V tomto týždni sa začína stavať lešenie kvôli výmene šindľa na jednej z dvoch veží farského kostola. Chcem vás poprosiť o modlitby za toto dielo a taktiež o finančnú pomoc, keďže oprava bude nákladná.

 

V stredu o 15:00 bude pohreb zosnulej Anny Chlupkovej na cintoríne v Diviakoch.