Farské oznamy

 

 

24. Nedeľa v cezročnom období

(13.9.2021 - 19.9.2021)

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Ut 7:30   (voľný úmysel)
St 9:00   Hodová sv. omša na Bankách - Poďakovanie za Božie dary a ochranu Panny Márie z príležitosti životného jubilea 80-tich rokov Jozefa
Pi 16:00   Za Patrika a Dominiku
Ne 7:30 + Za zosnulého Michala Kováča pri spomienke 100-ého výročia narodenia, manželku Paulínu, rodičov z oboch strán a ostatných príbuzných
  10:30 + Za zosnulého Zdenka Nosku a rodičov z oboch strán
       
Diviacka Nová Ves
       
St 7:30   Za Ladilava Géczyho a rodičov z oboch strán
Pi 19:00 + Za zdravie a Božiu pomoc rodine
So 18:00 + Za Martina Surového a rodičov z oboch strán
Ne 9:00 + Za Jozefa Adamíka (prvé výročie úmrtia)
       

V stredu na Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA bude hodová slávnosť pri kaplnke na Bankách. Sv. omša vo farskom kostole nebude. Svätá omša bude o 9:00 kvôli tomu, že o 10:00 má sv. omšu sv. otec.

?

Ohlášky:   Sviatosť manželstva mienia prijať Patrik Šedivý, syn Milana a Aleny r. Hlavatej z Bernolákova a Dominika Šišková, dcéra Ľudovíta a Boženy r. Strapkovej z Ješkovej Vsi.