Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

2. pôstna NEDEĽA

(18.3.2019 - 24.3.2019)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

 

 

 

Po

 

Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi /spomienka/.

Ut

 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE /SLÁVNOSŤ/. Z príležitosti tejto slávnosti bude nasledujúcu nedeľu hodová sv. omša v kaplnke sv. Jozefa na Máčove.

So

 

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa /spomienka/.

 

 

 

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 

Po

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

Ut

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

St

-

1700

+

Za zosnulých rodičov Margitu a Štefana Iliaša

Pi

-

1700

+

Za zosnulých rodičov Annu a Jozefa Divéky a dcéru Julku

Ne

-

 730

 

Na úmysel

 

-

 1030

 

Sv. omša na Máčove.  Za žijúcich a zosnulých rodákov z Máčova

 

Diviacka Nová Ves

 

 

 

   

St

-

1800

 

Za uzdravenie

Pi

-

1800

+

Za Viliama Geczyho a rodičov, za rodičov Kohútových a syna Ladislava, a za starých rodičov Kohútových, Halušových a rod. Struhárových

So

-

1800

 

Za zdravie a Božiu pomoc rodine

Ne

-

 900

+

Za Oľgu Masnú a rodičov Jozefa a Genovénu Dolníkovú

         

V nedeľu 24.03. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z DNN po sv. omši o 10:30 v kaplnke na Máčove.

Krížová cesta vo farskom kostole na budúcu nedeľu 24.3. bude za nenarodené deti - pri príležitosti Dňa počatého života.

Upratovanie farského kostola na budúcu sobotu zabezpečia birmovanci z Diviak. Upratuje sa v sobotu o 9:00. Pán Boh odplať!