Farské oznamy

 

 

5. Veľkonočná nedeľa

(3.5.2021 - 9.5.2021)

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30   Poďakovanie Najsvätejšej Trojici a Panne Márii za ich Lásku, Dobrotu a Milosrdenstvo
Ut 7:30 + Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti
St 18:00   Za zosnulého Tomáša Laššáka, 15. výročie, a rodičov z oboch strán
Pi 17:30 + Za zosnulých Máriu a Milana Lomnických, rodičov z oboch strán, a za Štefana, Zdenka a Janku
Ne 7:30 + Za zosnulého Mariána Divéky, starých rodičov Etelu a Jána, syna Jána a zaťa Jozefa
  10:30   Za zosnulú Paulínu Slugeňovú, bratov Štefana a Jozefa
       
Diviacka Nová Ves
       
St 19:00   Za zdravie a Božiu pomoc rodine
Pi 19:00 + Za Margitu a Alojza Javorku a rodičov z oboch strán
So 18:00 + Za Viktora Kohúza, brata Antona. rodičov z oboch strán a tetu Magdalénu
Ne 9:00 + Za Jozefínu a Ondreja Adamca, dcéru Gabrielu, syna Antona, zaťa Jána a Štefana
       

Na prvý piatok v mesiaci navštívim starých a nevládnych v domácnostiach

Májová pobožnosť v Diviackej Novej Vsi bude bývať o 17:00 hod.

Na prvý piatok 40 minút pred svätou omšou bude vo farskom kostole v DNN modlitbové stretnutie členov živého ruženca. Po svätej omši stretnutie ešte zotrvá na výmenu ružencových tajomstiev

(Vybraté z časopisu Ruženec 5.)

Mesiac máj je pre nás mariánskym mesiacom. S Máriou putujeme k Ježišovi, jej synovi, ktorý bol centrom jej života a má byť aj centrom našich životov. Už samotný názov tohto mesiaca nás k tomu pozýva... Máj totiž v sebe skrýva prvá písmená mena Mária a mena Ježiš. (Prajem vám, nech s modlitbami počas mesiaca máj podrastieme v pravej mariánske úcte).

 

Májové pobožnosti loretánskych litánií a sv. ruženca budú začínať vi farskom kostole v Diviakoch 40 minút pred svätou omšou. V deň, keď sv. omša nie je, (vo štvrtok a sobotu) májové pobožnosti budú začínať o 18:00 hod.

 

Návrh, rozpis pre modliace skupiny mariánskych ctiteľov a členov ružencového bratstva
 

Pondelok   Mačov
Utorok   Somorová Ves
Streda   Miništranti (pomôžu členovia RB)
Štvrtok   Diviaky nad Nitricou
Piatok   Prvoprijímajúce deti s rodičmi (pomôžu členovia RB)
Sobota   Diviaky nad Nitricou
Nedeľa 7:30 Ješkova Ves
  10:30 Banky