Farské oznamy

13. nedeľa v cezročnom období

(29.6.2020 - 5.7.2020)

 

 

 

Úmysly sv. omší

Diviaky nad Nitricou

Po 1800  

Poďakovanie na konci školského roka a za farnosť

Ut 800 + Za zosnulých Petra Kováča, rodičov z oboch strán a brata Viliama
St 1800 +

Za zosnulých Katarínu, Františka a starých rodičov

Pi 1800 +

Za (zosnulých) Jolanu a Viktora Pánisa

So 1900 +

Za zosnulých Helenu Obertovú, manžela Štefana a zosnulých členov rodín Obertovej a Púčikovej

Ne 730 +

Za zosnulého Vincenta Kyšku, výročná svätá omša

 

Diviacka Nová Ves

 

Po 1400   Pohreb zosnulej Paulíny Mišejovej. (cintorín DNV)
  1900 + Za Petra Lomnického a rodičov z oboch strán
St 1900 + Za Helenu a Petra Besedu, syna Jozefa, Pavla a starých rodičov
Pi 1900 +

Za Jozefa Šimurku, svagra Jozefa a rodičov z oboch strán

So 1800   Za zdravie a Božiu pomoc rodine
Ne 900 +

Za Františka Dadíka, Štefániu a Petra Plachého a deti

       

Od budúcej nedele bude bývať sv. omša vo farskom kostole v sobotu večer o 19:00  s platnosťou na nedeľu. V nedeľu sv. omša o 10:30 počas prázdnin nebude.

Na prvý piatok po svätej omši bude modlitbové stretnutie členov živého ruženca spojené s výmenou ružencových tajomstiev. 

V sobotu (pred sv. omšou o 19:00) vo farskom kostole bude modlitba večeradla. Modlitba večeradla začne o 18:15.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla je možnosť získať úplné odpustky.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.

Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka v DNN obetovaná na druhú vežu  farského kostola a v DNV na nový organ.  Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Na prvý piatok prídem ku starým a chorým v domácnostiach.

Vo štvrtok bude od 19:00 do 20:00 adorácia Najsvätejšej Sviatosti vo filiálnom kostole  v Diviackej Novej Vsi. Adoráciu bude spevom a hrou na gitare doprevádzať Lukáš  Sobota. Počas celej adorácie bude možnosť sv. spovede v sakristii.

UPOZORNENIE: Biskupi Slovenska dňom 17.6. zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

AKO PRISTÚPIŤ K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU POČAS SV. OMŠE?