Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

3. NEDEĽA po narodení pána - krst krista pána

(14.1.2019 - 20.1.2019)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

     

Št

 

Sv. Antona, opáta /spomienka/.

Ne

 

Druhá v cezročnom období.

     

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 

Po

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

Ut

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

St

-

1700

+

Za zosnulú Vlastu

Pi

-

1700

+

Za zosnulú Barborku Besedovú

Ne

-

 730

+

Za zosnulých Vincenta, rodičov z oboch strán a tetu Magdalénu

 

-

 1030

 

Za Božiu pomoc a dar viery pre Miroslava

 

Diviacka Nová Ves

 

 

 

   

St

-

1800

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre matku

Pi

-

1800

+

Za Emíliu Fajerovú /poherbná/

So

-

1800

+

Za Antona Vavra /10 výročie úmrtia/

Ne

-

 900

+

Za Irenu a Ladislava Špeťka, synov Dušana, Ladislava a Mariana, zaťa Albína, starých rodičov a rodičov Hopkových

         

Od 18. Do 25. januára budeme sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.