Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

28. NEDEĽA v cezročnom období

(14.10.2019 - 20.10.2019)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

 

 

 

Po

 

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka /ľub. spomienka/.

Ut

 

Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi /spomienka/.

St

 

Sv. Hedviga, rehoľníčka /ľub. spomienka/.

 

 

Sv. Margita Mária Alacoque, panna /ľub. spomienka/.

 

 

Sv. Gál, kňaz /ľub. spomienka/.

Št

 

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník.

Pi

 

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA /sviatok/.

So

 

Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a ich spoločníci mučeníci /ľub. spomienka/.

 

 

Sv. Pavla z Kríža, kňaza /ľub. spomienka/.

 

 

 

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 

Po

-

730

 

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

Ut

-

730

+

Za zosnulého kňaza Jozefa Oliša

Pi

-

1800

+

Za zosnulého Pavla Motúza, výročná svätá omša

Ne

-

730

+

Za zosnulých Máriu a Karola Hlinických

 

-

1030

+

Za zosnulých Antona Kováča, manželku Emíliu rod. Šestákovú a rodičov z oboch strán

 

Diviacka Nová Ves

 

 

 

   

St

-

730

+

Za Tibora Janku a rodičov

Pi

-

 1900

+

Za Máriu Geczyovú, nedožitých 100 rokov a za manžela Jozefa

So

-

 1800

+

Za Janku Žemberovú, prvé výročie úmrtia

Ne

-

 900

+

Za Margitu Stručkovú

         

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý bol nitrianskym biskupom v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša.

Pozvaní sú kňazi a veriaci našej diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti. 

Aj v tomto roku sa zapojíme do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá už tradične bude prebiehať 18. októbra 2019 (na sviatok sv. Lukáša, evanjelistu). Slovensko sa tak pripája ku krajinám z celého sveta, aby spolu malí i veľkí, modliaci sa z krajín bez vojen i z krajín vo vojnových konfliktoch vyprosovali svetu mier a pokoj a „aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi“.   Ruženec za účasti detí sa spolu s deťmi  v piatok pred sv. omšou pomodlí v DNV pani učiteľka Kunešová a v Diviakoch pani učiteľka Oršulová.

Chcem vás povzbudiť k modlitbe posvätného ruženca aj v iné dni. Predovšetkým teraz v októbri, ktorý je mesiacom ruženca. Rozpis modlitieb som vyhlásil na začiatku mesiaca a visí aj na nástenke.

Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Je známa aj ako SVETOVÝ DEŇ MISIÍ. Je to deň modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň je to deň solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi. Z toho dôvodu budeme mať na budúcu nedeľu zbierku na misie. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!