Farské oznamy

_____________________________________________________________________

 

 

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11.6.2018 - 17.6.2018)

 

(UPOZORNENIE: môže sa stať, že pri prepisovaní farských oznamov nastane nejaká chybička - čas, úmysel...Platné je to, čo bolo vyhlásené pri sv. omši.

za pochopenie ďakujeme!)

 

Liturgické slávenia

     
Po   Sv. Barnabáša, apoštola /spomienka/.
St   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi /spomienka/.
     

Úmysly sv. omší

 

 

 

Diviaky nad Nitricou

 

 

 

 

 
Po

-

730

 

 

Ut

-

730

   

St

-

1800

+ Za zosnulých Máriu a Jozefa Čecha, ich rodičov, súrodencov a zaťa Jozefa

Pi

-

1800

+ Za zosnulých Margitu a Antona Jurenku, syna Antona a rodičov z oboch strán

So

-

 1000

 

Za dary Ducha svätého a ochranu PM pre Ružencové bratstvo v Diviakoch

Ne

-

 730

+

Za zosnulú Margitu Obertovú, k jej nedožitým 75-tim narodeninám

 

-

 1030

+

Za zosnulú Annu Vajdovú, výročná svätá omša

 

Diviacka Nová Ves

 

 

 

   

St

-

1900

+ Za starých rodičov Vavrových, Hanzlikových, Petriskových a Hlinkových

Pi

-

1900

+ Za Vladimíra Vavra, syna Ladislava a nevestu Annu

So

-

1600  

Sobášna sv. omša za Michala a Dominiku

Ne

-

 900

+ Za Antona Vavra, syna Mariana, Antona a starých rodičov
         

V sobotu 16. júna od 9:20 bude v našom farskom kostole v Diviakoch duchovná obnova Ružencového bratstva.  Pozvaní sú členovia všetkých ruží našej farnosti, a tiež aj ostatní veriaci, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tejto mocnej modlitbe. Duchovnú obnovu vedie dominikán fr. Filip Ďubek, OP.

V sobotu 16. júna  o 10:00 bude v Nitrianskej katedrále kňazská vysviacka novokňazov pre Nitriansku diecézu.

Sviatosť manželstva mienia prijať Michal Gondáš, syn Júliusa a Ľuboslavy r. Urbánikovej z Dlhého Poľa, a Dominika Hnátová, dcéra Jána a Gabriely r. Obertovej z Kostolnej Vsi.

Dňa 23.6. v sobotu vás pozývame na dekanátnu Mariánsku púť do Turzovky-Živčákovej s odchodom autobusu  07,00 h. Prihlásiť sa môžete u p. Kováčovej a p. Kotianovej.