Lektori farnosti

Kto je vlastne lektor, alebo čo je to lektorát?

V Malom teologickom slovníku je lektor vysvetlený takto: "V liturgii predstavuje druhý stupeň pri nižších sväteniach, tzv. lektorát. Pri bohoslužbe môže funkciu lektora zastávať aj určený laik. Pri svätení na lektora podáva biskup svätiacemu knihu (Lekcionár alebo Misál), z ktorej majú čítavať a modlitbou im vyprosuje Božie požehnanie, aby aj v živote uskutočňovali to, čo čítajú.

Lektormi v našej farnosti sú:

 

v Diviakoch nad Nitricou v Diviackej Novej Vsi
   

Miroslava Oršulová

Veronika Oršulová

Marta Tkáčová

Daniela Chlupková

Ján Sobota

Anna Čechová

Beáta Badáňová

Petra Vavrová

Anna Kováčová

Stanislava Šimková

Denisa Svitková

Zuzana Jankeje

Tomáš Oršula

Matúš Hagara

Tobiáš Hurtiš

Timotej Hurtiš

Adam Beseda

Lukáš Sobota

Ivan Kohút

Matúš Kohút

Zdenko Kováč

Klára Laginová

Katarína Laginová

Marko Mikulášik

Eva Kiabová

Karolína Pročková

Mária Kunešová