Organisti

Vo farnosti máme týchto organistov

 

v Diviakoch nad Nitricou v Diviackej Novej Vsi

Andrea Bátorová

Michaela Seliaková Janíková

Eva Iliašová

Pavel Čičmanec