Cnosti

_____________________________________________________________________

 

 

1. Maximilián Kolbe

 

V koncentračnom tábore Osvienčim sa stalo, že jeden väzeň sa pokúsil utiecť. Za trest každý desiaty zo skupiny, z ktorej ušiel a do ktorej patril aj Maximilián Kolbe, bol odsúdený na srť hladom. Vybrali aj jedného mládenca otca rodiny, ktorý mal viac detí. Ten začal od bolesti kričať. Vtedy vystúpil Maximilián Kolbe a povedal, že on je ochotný za neho zomrieť. "Prečo to robíš?" pýtali sa ho.

"Ja som starý človek a nemám nikoho, on je mladý a má rodinu..."

Odsúdenci potom museli ísť do pivnice. Nedostali ani jesť ani piť. V tom bunkri smrti bývalo obyčajne počuť krik a kliatie. S veľkým prekvapením tentokrát strážcovia počuli modlitby a zbožné piesne a to až dovtedy, kým posledný hlas neutíchol.

 

2. Čo treba chváliť?

 

Keď Ján Hunagyi ležal na smrteľnej posteli, niektorí Maďari, čo boli okolo, si šepkali:

"Ozaj to bol dobrý vodca, niekoľkonásobný víťaz nad Turkami. Prečo taký človek musí zomrieť?" Keď to umierajúci počul, povedal:

"Je mi čudné, drahí moji, že chválite to, čo nebolo mojou zásluhou, čo bolo výsledkom šťastia a hrdinskosti vojakov. Keď ma chcete chváliť, chváľte ma za to, čo som urobil sám. Predovšetkým za to, že som miloval vlasť, že som bol celý život spravodlivý, že som nikomu neublížil. Nech vstane vdova, ktorá by sa pre mňa musela obliecť do smútku."

 

3. Múdrosť

 

Istý kňaz mal raz v jednej odľahlej dedine kázeň, ale na kázeň sa okrem pastiera kráv nedostavil nikto. Kňaz váhal, či má alebo nemá odslúžiť bohoslužbu. Pastier mu povedal:

"Ja som pastier. Keby som mal kŕmiť kravy a prišla by iba jedna krava, aj tú by som nakŕmil." Kňaz poďakoval za radu a povedal aj kázeň. Kázeň bola dlhá, trvala hodinu. Kňaz sa pýtal pastiera, či je spokojný. Pastier mu odvetil:

Keby som mal kŕmiť iba jednu kravu miesto celého stáda, bol by som šibnutý, keby som dal krave celú dávku krmu, ktorý som mal pripravené pre celé stádo."

 

4. Neporaziteľná

 

Matka predstavená poučuje kandidátku Dcér kresťanskej lásky: "Jana, čoskoro uvidíš, že znášať lásku je veľmi ťažké. Ty si služobnica chudobných, dcéra lásky, vždy usmiata a dobrej nálady. Oni sú vždy tvoji páni. Páni veľmi citliví a nároční. To uvidíš. Budú ti nadávať, grobianiť, rozzúria sa na teba ako na zlodeja. Ale čím sú odpornejší, drzejší, tým im preukazuješ viacej lásky. Ty sa nedáš strhnúť, rozhádať. Ty budeš neporaziteľná. V tom bude tvoja veľkosť, cena.

 

5. Keď firma zbankrotuje...

 

Švajčiarska firma zamestnala Slováka, ktorý ušiel pred niekoľkými rokmi do Švajčiarska. Slovák bol zástupcom firmy v krajinách východného bloku. Raz sa mu pokazilo auto a musel si vziať taxík, aby splnil svoje úlohy. Keď svoju cestu dokončil, taxikár mu hovorí:

"Napíšte si čo najviac kilometrov a ja vám to potvrdím."

Slovák mu na to odpovedal:

"To neurobím, veď takto by som zničil firmu i seba."

To je krásny príklad pre politikov, ktorí sa na úkor štátu obohacujú.

 

6. Dané slovo dodržia

 

Sv. Ľudovít bol v zajatí Saracénov, ktorí za jeho prepustenie stanovili vysoké výkupné. Filip z Mont Fortu bol poverený, aby zložil požadovanú sumu. Ten však Saracénov oklamal, dal oveľa menej ako bolo stanovené. Keď bol Ľudovít na slobode a dozvedel sa o klamstve, nesúhlasil s tým podvodom a trval na tom, aby Saracéni dostali stanovenú sumu. Ani voči nepriateľom nechcel byť perfídny. Sv. Ľudovít povedal:

"Ak tie peniaze ešte dnes nebudú v rukách Saracénov, vrátim sa k nim ako zajatec. Ani v myšlienkach nechcem podlý čin, hlavne keď ide o nevercov, aby kresťania nemali u nich zlú povesť."

 

7. Krásny príklad Karola XII.

 

Keď vo vojne s Ruskom vojsko švédskeho kráľa pochodovalo po ruských stepiach a bola veľká horúčava, vojaci trpeli smädom. Nejaký vojak priniesol kráľovi v klobúku vodu. Karol ju vylial s poznámkou:

"Chlapci, keď vy trpíte, aj ja musím znášať ťažkosti s vami."

Sotva si možno predstaviť účinnejšiu injekciu na posilnenie zdatnosti vojakov, ako bolo toto gesto.

 

8. Dôvera je cennejšia než pokuta

 

Bohatý pán šiel autom so svojim sluhom. Na ceste zrazil chodca, ktorý si zlomil nohu. Pán tvrdil, že mu chodec podbehol. Ale nebola to pravda, pán bol vinný. Mal byť súd. Pán hovorí sluhovi:

"Albert, dúfam, že budeš svedčiť v prospech."

Vtedy sa sluha obrátil k pánovi a hovorí mu:

"Pán môj, vždy som vám verne slúžil, nikdy som vás neoklamal. Vždy ste sa na mňa mohli spoľahnúť. Keď vás poslúchnem, stratím vašu dôveru. Už mi nebudete veriť."

Pán uznal, že sluha mal pravdu a potom radšej zaplatil chodcovi odškodné.

 

9. Nepokladal sa za tak dôležitého

 

Novovymenovaný biskup sa ponosoval pred pápežom Jánom XXIII., že ťarcha biskupského úradu, ktorá mu bola zverená mu nedá spať. Ján XXIII. mu na to odpovedal:

"Aj ja som bol v takom položení, ale raz v živom sne som videl anjela strážcu, ktorý mi povedal: "Giovani nepokladaj sa za tak dôležitého." Odvtedy už pokojne spávam."

 

10. Chce obetovať svoj život za peniaze

 

V istom flámskom pluku mal byť popravený vojak pre nejaký zločin. Avšak tento, chtiac si zachrániť svoj život, s povolením princa Oranžského sľúbil 500 skudov tomu, kto by šiel na smrť miesto neho. Princ si myslel, že nie je nikto taký hlúpy, že by položil život za zločinca. Aké bolo však prekvapenie, keď videl prichádzať starého vojaka, ktorý bol ochotný položiť život za zločinca.

Princ sa ho pýtal, čo ho viedlo k tomu, aby položil život za tak málo peňazí. Vojak odpovedal:

"Tridsať rokov slúžim štátu bez toho, že by som dostal nejakú odmenu. Onedlho opustím svoju službu a čo zanechám v tomto prípade žene a deťom? Aspoň zomierajúc im chcem zanechať nejaké peniaze, ktoré by im v biede pomohli."

Princ Oranžský bol pri týchto slovách veľmi dojatý. Rozkázal, aby mu dali 500 skudov a uistil ho, že svojim postojom získal milosť aj pre odsúdeného vojaka.

 

11. Skúška  poníženosti

 

Okolo roku 1600 žil v Ríme apoštol mládeže sv. Filip Neri. V tom čase v horách bola predstavená kláštora mníšok, ktorá mala povesť svätej osoby. Pápež poslal Filipa Neriho, aby preskúšal, či jej čnosti sú pravé. Vo veľmi zlom počasí úplne premoknutý a zamazaný sv. filip Neri zazvonil pri dverách kláštora. Povedal vrátničke meno a tá to oznámila predstavenej. Predstavená, ktorá mala povesť svätice, toto meno už poznala a ponáhľala sa ho prijať. Keď prišla do hosťovskej izby pri vrátach, kde sv. Filip Neri čakal, ten jej nastavil nohu so zamazanými čižmami, aby mu ju vyzula. Zbožná predstavená bola urazená, osopila sa na neho a nadala mu do grobianov, či mu ona má vyzúvať zamazané čižmy. Sv. Filip sa však s ňou dlho nerozprával, sadol si na mulicu a šiel domov o nej referovať pápežovi.

 

12. Odpoveď starého Indiána

 

Jeden vedec sa stretol s Indiánom, veľmi starým mužom, ktorý vyzeral mladistvo a vždy mal dobrú náladu. Vedec sa ho pýta:

"Ako to, že vždy máte dobrú náladu a nie ste smutný ako väčšina ľudí vo vašom veku? Čo vás udržuje pri zdraví?"

Starý človek odpovedal:

Moje zmýšľanie spôsobuje, že som veselý a dáva mi k tomu silu. Ja si uvedomujem, že je hlad a ja ho nemám, nikdy som nemusel hladovať. Sú chorí a mňa Boh ušetril od choroby. Sú utláčaní a ja som vždy slobodný. To ma napĺňa radosťou."

Na to mu vedec hovorí:

"Nemyslíte, že sú ľudia bohatší ako vy?"

Indián odpovedal:

"Keď vidím ľudí, ktorí sú mocnejší, šťastnejší, ako som ja, vtedy si uvedomujem, že aj ja môžem byť taký, že ešte mám niečo pred sebou, čo môžem dosiahnuť. To je tiež dôvod, ktorý ma robí šťastným."

Keď sa vedec lúčil, povedal Indiánovi:

"Ďakujem vám za to, že je vo vás múdrosť a dobrota."

 

13. Prečo mu je palica vzácna?

 

Jána zaujímala otázka, prečo je v kresťanských rodinách kríž?

Niektorí sa domnievali, že nejaký symbol zmŕtvychvstania by lepšie reprezentoval kresťanskú myšlienku. Aby mu lepšie zodpovedal túto otázku, učiteľ náboženstva mu rozprával túto príhodu:

Starý otec šiel na prechádzku so svojim vnukom Michalom. Bolo to poobede počas tuhej zimy. Michal sa tešil na ľad a sneh a poskakoval pred starým otcom. Starý otec sa usmieval na Michala a pre svoje choré srdce sotva stačil kráčať za ním. Michal chce ísť na rybník, ktorý je zamrznutý.

"To musí byť krásne, korčuľovať sa na lade," volal Michal. Chcel by som sa pokúsiť aspoň trochu sa pošmýkať."

Starý otec ho varoval. Keď sa starý otec priblížil k zamrznutému rybníku, Michal bol už na ľade.

"Poď, Miško..." Volanie starého otca prišlo neskoro. Ľad sa pod Michalom preboril. Michal padol do vody a začal kričať. Chytal sa okrajov ľadu, ale ten sa mu odlamoval. Trasúcou rukou podal starý otec topiacemu Michalovi palicu. Michal sa jej chytil a starý otec pozbieral všetky sily, aby Michala vytiahol. Podarilo sa mu to. Obaja sa ponáhľali domov. Ponáhľanie a rýchle prezlečenie zabránilo, aby Michal vážnejšie prechladol. Pre starého otca bola táto námaha príliš veľká, aby ju vydržal. Dostal srdcový záchvat, ktorému podľahol. Smútok jeho domácich bol veľký.

Čoskoro po smrti príbuzní rozdeľovali, čo patrilo starému otcovi. Chceli niekomu darovať aj palicu. Ale malý Michal povedal:

"Tu si nedám. Tá mi zachránila život, pri čom sám záchranca zahynul. Dokiaľ budem živý, palica bude pri mne."

Aj Ján, ktorý nechápal, prečo majú kresťania v byte kríž, povedal:

"Teraz už chápem, čo môže pre človeka znamenať kus dreva..."

 

14. Svoj život obetovať

 

Zatiaľ čo obeta Edity Steinovej a Maximiliána Kolbeho je známa, obeta jednej Francúzky je neznáma. Reč je o Matke Alžbete od Najsvätejšej sviatosti, narodenej 1890, ruského pôvodu, menom Kuzmina Karawajeva, pod francúzskym menom Elise River. Ako 23-ročná vstúpila do kláštora v Lyone. Viackrát bola zvolená za predstavenú. Po nemeckom víťazstve ujala sa Francúzov, ktorí išli do odboja. V marci 1944 ju Gestapo internovalo. Tam sa ujala uväznených žien. V júli r. 1944 ju deportovali do Ravensbrucku, jej úsmev ožaroval všetkých. Na Veľký piatok v marci 1945 bolo 500 žien vybraných do vyhladzovacieho tábora. Medzi ne patrila aj žena, ktorá mala so sebou aj dieťa. Sestra Alžbeta, ktorá ju chcela potešovať, počuje slová:

"Ako mi môžeš rozprávať o Bohu, keď moje dieťa zostane samo?"

500 žien určených na smrť, čaká na deportáciu. Sestra Alžbeta ukazuje matke, ako môže utiecť cez oblok. Ona sama nastúpi miesto nej do auta. Jej posledné slová ku tej, ktorú zachránila boli:

"Ja idem do neba."

Na  aute sa ženy, odsúdené na smrť modlili ruženec. V pevnej viere v Boha obetovala sestra svoj život za druhú.

 

15. Dokonalá radosť

 

Raz v zime cestoval František s bratom Leom z Perrugii do Porciunkuly. Obom bolo veľmi zima. Sv. František zvolal na Lea, ktorý kráčal pred ním a povedal mu:

"Brat Leo, aj keď spolubratia dajú žiariaci príklad svätého života a tým poslúžia ľuďom, zapamätaj si a zapíš si pozorne, že v tom nie je dokonalá radosť."

Po krátkej chvíli znovu volal sv. František a povedal:

"Aj keby spolubratia uzdravovali slepých, chromých, kriesili mŕtvych, ani v tom nespočíva dokonalá radosť."

Zakrátko znovu oslovil sv. František brata Lea týmito slovami:

"Ach, Leo, keby spolubratia rozprávali všetkými jazykmi a poznali všetky vedy a spisy, keby vedeli predpovedať budúcnosť, a vedeli vypátrať tajomstvá srdca, tak si zapamätaj a zapíš, že ani v tom ešte nie je dokonalá radosť."

Medzitým, čo kráčali, znovu hovorí sv. František:

"Aj keby bratia anjelskou rečou kázali a obrátili všetkých neveriacich, keby poznali obežné dráhy hviezd a liečivé sily všetkých rastlín, keby poznali poklady sveta, všetky vlastnosti vtákov, tak si pamätaj a zapíš si, že ani potom to nie je dokonalá radosť."

Keď prešli kus cesty, pýta sa brat Leo sv. Františka:

"Povedz mi, v mene Božom, v čom teda spočíva dokonalá radosť?"

Sv. František odpovedal:

"Keď premoknutí, smutní od zimy prídeme do Porciunkuly, špinaví a mučení hladom, zaklopeme na domové dvere a vrátnik v domnienke, že sme vandráci pred nami zatvorí dvere, nechá nás stáť vonku v snehu a daždi a všetko toto bez šomrania znesieme, brat Leo to si zapíš, v tom je dokonalá radosť. Keď znovu zaklopeme a rozzúrený vrátnik vyjde von, dá nám zaucho a mi budeme ticho, brat Leo, zapíš si to v tom je dokonalá radosť. A keď so slzami v očiach, lebo je už noc, tretí raz zaklopeme, a vrátnik príde s palicou a nás zbije a všetko toto trpezlivo znesieme, brat Leo, zapíš si, v tom je dokonalá radosť."

 

16. Dobrovoľná smrť

 

Bolo to počas druhej svetovej vojny. V celej Európe bolo prenasledovanie židov, aby ich odvliekli do koncentračného tábora. Židovskí bojovníci sa rozhodli zajatých spolubratov vyslobodiť. V noci urobili bleskový útok proti obávanej SS. Wittenberg bol vodcom týchto bojovníkov vo Vilne. SS vypísalo veľkú cenu na hlavu tohto bojovníka. Jedného dňa bol zajatý, ale ušiel a zmizol v židovskej štvrti Vilna. Keď to generál SS počul, rozkázal silnou strážou obkľúčiť židovskú štvrť. Potom židom poslal posolstvo:

"Buď vydáte Wittenberga, alebo celú štvrť deportujeme do vyhladzovacieho koncentračného tábora."

Strach sa zmocnil obyvateľov tejto štvrti. Ale Wittenberg ich zbavil strachu. Nepripustil, aby celá štvrť pre neho zahynula. Čoskoro sa z úst do úst rozšírila zvesť, že sa dobrovoľne prihlásil. Na ceste, ktorá viedla k mestskej bráne sa zhromaždilo všetko obyvateľstvo. Z jednej strany boli mladí bojovníci, z druhej strany cesty starí muži, ženy a deti. Wittenberg kráčal uprostred nich smerom ku mestskej bráne bez toho, že by sa pozrel naľavo alebo napravo. Hrdo kráčal v ústrety hroznej smrti.

 

17. Zvláštny obraz

 

Pri hre na schovávačku v izbe svojej priateľky, pri hľadaní Sabína našla nad posteľou svojej priateľky Nikol zvláštny obraz: V ráme bolo čosi modrošedé s tmavými okrajmi, uprostred obrazu bola diera. Sabíne sa zdal obraz komický, vzala ho zo steny, aby si ho lepšie prezrela. Nikol, trochu podráždená, jej ho vytiahla z ruky a povedala jej:

"Nechaj moje veci na pokoji!" Nikole sa nepáčila hlavne poznámka Sabíny: "Taká špinavá handra, čo to má znamenať."

Obe sa hádali. Počas hádania prišla do izby pani Hoferová, ktorá povedala: "Nehádajte sa, aj Sabína môže vedieť, prečo sa jej obraz zdá nemožný." Potom rozprávala príhodu, ktorá sa stal v súvislosti s týmto obrazom.

Keď mala Nikol tri roky, rodičia išli do divadla. Keď sa vracali, videli, ako z okna ich domu šľahajú plamene a dym. Ľudia sa zbehli a boli tu aj hasiči. Bola tu trma vrma, krik, tlačenica a behanie. Nikolina matka to vôbec nevnímala. Stále volala: "Moje dieťa je v byte."

Chcela bežať do horiaceho domu, ale ju zadržali násilím. Mladý hasič priložil rebrík ku oknu, utekal po rebríku a zmizol v dyme prv, než si ľudia uvedomili, čo sa deje. Panovalo hrobové ticho. všetci sa pozerali smerom k oknu.

"Podarí sa mu to? Zachráni dieťa?"

Konečne sa objavil, v rukách držal uzol a to bola Nikol. Z posledných síl zliezol z rebríka dolu, potácal sa a potom padol. Dva dni po tom zomrel v nemocnici. Nikol žila.

Pani Hoferová potom dala obraz pred Sabínu a povedala "Pozri, toto je kus  kabáta, ktorý mal hasič, bola v ňom vyhorená diera. Teraz už vieš, prečo je Nikol tento obraz tak vzácny. Vzácnejší než všetky ostatné obrazy, už bude rozumieť, prečo visí nad jej posteľou."

Sabína potom povedala:

"Teraz vidím, že keby nebolo obetavého hasiča, Nikol by bola mŕtva."

Potom zavesila obraz na pôvodné miesto.

 

18. Moderný trpezlivý Jób

 

Istý žid, ktorému zahynula žena a deti, písal do zbúraného domu Waršavského horiaceho geta:

Môj rabín mi rozprával príbeh Žida, ktorý počas španielskej inkvizície ušiel so svojou rodinou na člne na opustený ostrov. Blesk zabil jeho ženu. V moru zahynuli aj jeho deti. Vtedy so strapatými vlasmi dvihol ruky k nebu a povedal:

"Bože, utiekol som na tento ostrov, aby som ti pokojne mohlo slúžiť a zachovávať tvoje príkazy. Ty si ale všetko urobil, aby si vo mne zničil dôveru v teba. Ale to ti poviem: Nepodarí sa ti to. Môžeš ma biť, vziať mi to, čo mám najdrahšie, môžeš ma mučiť do smrti, ale ja vždy budem veriť v teba, vždy ťa budem milovať. A to tebe navzdor. Ty, Bože si urobil, aby som neveril v teba, aby som zúfal, znovu opakujem, nepodarí sa ti to, aby si mi zničil vieru v teba. Budem ti dôverovať a budem ťa milovať.

 

19. Živé kamene

 

V dejinách Sparty sa rozpráva, že kráľa Sparty navštívil iný kráľ. Pri prehliadke ukázal kráľ Sparty svojmu hosťovi pozoruhodné miesta Sparty. Hrdo rozprával o múroch, ktorými je obklopená Sparta. Hovoril o tom, že tie múry sú neprekonateľné. Hosť sa po krátkej chvíli pýta kráľa:

"Odpusť, milý priateľu, rozprával si mi o neprekonateľných múroch mesta, ale ja tu nijaký múr nevidím."

Kráľ ukázal rukou na svoju osobnú stráž a povedal: "Obyvatelia mesta sú živé kamene, ktoré vytvárajú nepremožiteľný múr mesta."

 

20. Krajšie víťazstvo

 

V Amsterdame pri šermovaní stáli proti sebe jeden Francúz a jeden Talian. Išlo o získanie zlatej medaily. Obaja muži šermovali s takou rýchlosťou, že publikum to nestačilo ani sledovať. Francúz bol na tom horšie, lebo Talian bol vyšší. Tým divokejšie napadal Francúz svojho súpera. Útok a obrana sa rýchlo striedali.

Rozhodcovia zrazu zastavili zápas. Bola prestávka. Jednému z rozhodcov sa zdalo, že Talian zasiahol Francúza. Keby Francúz bol zasiahnutý, zlatá medaila by bola stratená. Talian sám nevedel, či ho zasiahol alebo nie. Rozhodcovia sa nakoniec dohodli, že nikto nebol zasiahnutý. Publikum, ktoré fandilo Francúzovi, si vydýchlo. Francúz neprehral, dostane zlatú medailu. Tu sa stalo čosi neočakávané. Francúz si sňal masku, šiel k rozhodcovi a povedal:

"Je suis touché. Bol som zasiahnutý."

Rozhodcovia mu prisúdili víťazstvo, ale on ho neprijal. Pravda znamenala pre neho viac, ako zlaté medaila. Morálnym víťazom sa stal Francúz.

 

21. Bezvýznamný brat

 

Šesť zo siedmych bratov chodilo do práce. Siedmy sa staral o domácnosť. Keď bratia unavení prišli z práce domov, našli dom uprataný, jedlo pripravené a všetko bolo v poriadku. Bratia sa tomu tešili a brata chválili.

Avšak jeden brat chcel byť múdrejší ako ostatní. Siedmeho brata nazval lenivcom, ktorý by mal chodiť do roboty a zarábať si na chlieb. Ostatní bratia to schválili. Prinútili siedmeho brata, aby tiež chodil do práce. Ale potom bratia prišli k prekvapujúcemu poznatku. Keď prišli domov z práce, všetko bolo tak ako to nechali, jedlo nebolo pripravené, nik ich z práce nevítal. Zistili, že hlúpo konali, keď brata vzali z domácnosti. Nakoľko to bola ich vina, tým viacej pociťovali svoju úbohosť a opustenosť. Rozhodli sa, že požiadajú brata, aby zostal pracovať doma, čo by bolo v prospech všetkým.

 

22. Odborník poznáva diamanty

 

Rabín Šalom Bär chválil raz drobných ľudí.Múnia, ktorý sedel vedľa neho sa pýtal, čo zvláštneho vidí na drobných ľuďoch. "Majú zvláštne prednosti."

"Nevidím na nich nič zvláštneho." povedal Múnia. Rabín potom mlčal. Po krátkej chvíli sa obrátil na Múnia a hovorí mu:

"Ty obchoduješ s diamantami, mohol by si mi nejaké ukázať?"

Múnia vybral z vrecka sáčok a vysypal ho pred rabína Šaloma, ktorý sa o diamanty veľmi nezaujímal. Múnia zobral do rúk jeden diamant a hovorí:

"Toto je diamant neobyčajnej krásy."

Na rabína Šaloma to neurobilo nijaký dojem. povedal, že nevidí na ňom nič zvláštneho. Múnia na to hovorí:

"Musel by si byť dobrý odborník, aby si videl krásu diamantu a vedel ju hodnotiť."

Rabín Šalom sa usmial a hovorí:

"Múnia, Múnia, aby človek poznal duševnú krásu jednoduchých ľudí, musí byť človek tiež odborníkom."

 

23. Protislužba

 

Niekoľko myší behalo okolo spiaceho leva. Keď sa lev nehýbal, začali okolo neho tancovať. Zrazu sa lev prebudil a jednu myš chytil. Malá myš prosila, aby ju nechal nažive, že sa mu niekedy odplatí. Lev sa zasmial, lebo neveril, že by mu malá myš niekedy mohla pomôcť. Ale pustil ju na slobodu.

Stalo sa však, že lev sa chytil do siete, ktorú mu nastavili poľovníci. Vynaložil všetky svoje sily, ale zo siete sa nemohol vyslobodiť. Tu prišla myš, rozhlodala jeden povraz, tým sa sieť rozpadla a lev unikol.

 

24. Spravodlivosť

 

Istý bohatý človek mal dvoch synov a pred smrťou chcel rozdeliť majetok. Pretože vedel, že to nebude ľahké, keď sa oni sami budú deliť, zavolal si notára, dal mu zoznam všetkých vecí a v testamente zanechal toto želanie:

"Po mojej smrti starší syn nech rozdelí všetko na dve polovice tak, ako sa mu zdá, že je to spravodlivé. Mladší syn má potom právo si prvý vybrať tú časť, ktorá sa mu bude viac páčiť, podľa toho musia byť obaja spokojný."

 

25. Dcéra pastiera oviec

 

"Každý človek sa má naučiť nejaké remeslo,"

hovorievala moja stará mama a aby to potvrdila, rozprávala rozprávku z Perzie.

"Syn jedného kráľa sa zamiloval do dcéry pastiera oviec. Oznámil svojmu otcovi, že si ju chce vziať za ženu. Kráľ mu povedal:

"Ty sa po mojej smrti staneš kráľom, čo si počneš s dcérou pastiera oviec?"

"Ja to viem, ale viem aj to, že dievča milujem."

Keď kráľ videl, že láska syna je hlboká, poslal poslov ku dievčaťu, ktorí jej oznámili, že ju chce kráľovský syn za ženu. Dievča privolilo, ale iba pod podmienkou, že sa vyučí nejaké remeslo.

"Kráľovský syn nepotrebuje nijaké remeslo, odvetili poslovia. Ale dievča trvalo na tom, že kráľovský syn sa naučí nejaké remeslo.

Kráľovský syn sa naučil robiť slamené rohože, a to rôznych farieb a vzorov. Potom si u vzal za ženu. O nejaká čas kráľovského syna uniesli vrahovia a zlodeji. Princ povedal únoscom:

"Viem robiť cenné rohože, ktoré vám môžu priniesť veľa peňazí. Za tri dni zhotovil krásne rohože. Princ im poradil, aby ich predali do kráľovského paláca, dostanú za každú rohož 100 dukátov. Únoscovia tak urobili. V kráľovskom paláci rozoznali prácu kráľovho syna. Dcéra pastiera oviec vylúštila posolstvo, zapletené v rohoži.

"Koniec bol rýchly."

Vojaci obkľúčili budovu, v ktorej boli zlodeji a oslobodili princa, ktorý bol vďačný svojej žene, ktorá ho priviedla k tomu, aby sa vyučil remeslo.

 

26. Fridrich vám chce poďakovať

 

Jeden ošetrujúci brat rozpráva:

"Po prvý raz v živote som vstúpil do stanice číslo 7. Brat Holan, ktorý bol dozorcom na stanici, odkryl prvú posteľ za dverami a povedal mi:

"Môžete začať tým, že okúpete mladého Fridricha."

Pohľad na tvora, ktorého som zbadal, ma skoro vyhnal z miestnosti. Bol to dvadsaťročný muž, ale vyzeral ako uzol z kože a kostí bez schopnosti rozprávať, ktorého museli kŕmiť, čistiť od výkalov. Ležal v posteli, zhotovenej pre takéto prípady.

Keď mi dali strach vyvolávajúci uzol na ruky, aby som ho vykúpal, skoro som ho zhodil na zem. Keď bola táto príšera zabalená a ležala na posteli, vtedy som si pomyslel:

"Tu nezostaneš ani deň."

Zrazu som zbadal, že ten hrozný uzol sa hýbe a dvíha ruky. Splašene sa dívam na brata Holana. Čo to znamená? Brat Holan, ktorý ma sprevádzal po obchôdzke po najťažších pacientoch, mlčal, myslel si, že sám si musím nájsť cestu k pacientom. V tomto prípade mi musel však pomôcť. Povedal mi:

"Pán K. nezbadali ste, že Fridrich vám chce poďakovať?"

 

27. Nikdy sa nevzdávať

 

Keď sa raz Benjamína Franklina spýtali, prečo tak neúnavne sleduje svoj cieľ napriek veľkým prekážkam, povedal veľmi rozumnú radu tým, ktorí pracujú na dosiahnutí cieľa a majú veľké ťažkosti.

Pýta sa:

"Pozorovali ste niekedy kamenára pri práci? Možno sto-krát udrie kladivom na to isté miesto bez toho, aby zbadal trhlinu, ale zrazu sa kameň rozpadne. Avšak nie posledný úder priniesol úspech, ale všetky údery predtým."

 

28. Lepšia cesta

 

Malý chlapec, ktorý bol na návšteve u starého otca, našiel korytnačku a chcel ju preskúmať. Korytnačka sa však stiahla do svojho panciera. Chlapec sa márne usiloval dostať ju von. Starý otec ho sledoval a nechcel, aby chlapec ďalej trápil korytnačku.

!Poď, ukážem ti, ako ju skôr dostaneš z panciera. Korytnačku dal do tepla a tá čoskoro vytiahne svoje nohy a bude kráčať."

Starý otec povedal chlapcovi:

"Nepokúšaj sa človeku robiť násilie. Dobrom a teplom dosiahneš, čo chceš."

 

29. Slnko a búrka sa hádali

 

Slnko a búrka sa hádali, kto má viac sily priviesť človeka k tomu, aby si vyzliekol kabát. Prvá začala búrka nesmierne silným vetrom vyzliekať mu kabát. Čím silnejšie vietor fúkal, tým viac sa zabalil do kabáta a držal ho oboma rukami. Nakoniec sa búrka vzdala. Potom prišlo na rad slnko. Slnko sa začalo na pocestného usmievať, hriať ho svojimi lúčmi, keď mu bolo teplo, vyzliekol, si kabát.

 

30. Múdry kráľ

 

Alexander Macedónsky prišiel do africkej provincie, bohatej na zlato. V tejto provincii vládol múdry kráľ. Obyvatelia prinášali Alexandrovi veľa zlata. Alexander im však povedal:

"Ja som sem neprišiel po zlato, ja som sem prišiel, aby som poznal vaše zvyky."

Obyvatelia ho potom zaviedli na námestie, kde miestny kráľ súdil ľudí. Prvý pred kráľa predstúpil občan, ktorý povedal:

"Ja som od tohto človeka kúpil mech pliev a v mechu bol aj zlatý poklad. Plevy sú moje, ale zlato patrí jemu a on ho nechce prijať s tým, že on predal mech so všetkým, čo v ňom bolo."

Kráľ na to povedal:

"Dobre vidím, že ste spravodliví ľudia. Máte deti?"

Prvý mal dcéru, druhý syna. Kráľ pokračuje:

"Nech si chlapec vezme dievča za ženu a mech im dajte do vena. To je moje rozhodnutie."

Alexander sa tomuto rozsudku divil. Kráľ sa pýta Alexandra: "Ako by dopadol rozsudok vo vašej krajine?"

Alexander odpovedá:

"V našej krajine by obaja muži stratili hlavu a zlato by pripadlo kráľovi."

Kráľ africkej krajiny zopäl ruky a pýta sa:

"Svieti u vás slnko a padá dážď na zem?"

Alexander odpovedá:

"Slnko svieti a dážď padá." Africký kráľ odpovedal:

Možno svieti kvôli nevinným zvieratám, ale na takýchto ľudí by slnko svietiť nemalo ani dážď na zem padať."

 

31. Úprimnosť sa odpláca

 

Jednému sedliakovi spadla sekera do vody. Sadol si na breh a plakal. Keď to počul vodník, bolo mu sedliaka ľúto. Z vody mu priniesol zlatú sekeru.

"To je tvoja sekera?"

Pýta sa sedliaka. "Nie, to nie je moja sekera."

Potom vodník ukázal sedliakovi striebornú sekeru. Aj na tú povedal, že nie je jeho. Nakoniec priniesol vodník pravú sekeru, ktorý padla sedliakovi do vody.

"Áno, to je moja sekera," zvolal naradostený sedliak. Vodníkovi sa sedliakova úprimnosť páčila a nechal mu všetky tri sekery.

Doma ukázal sedliak všetky tri sekery svojmu susedovi a povedal mu, ako k nim prišiel. Susedovi napadlo, že by mohol urobiť to isté. Zahodil svoju sekeru do vody a začal plakať. Vodník mu ukázal zlatú sekeru.

"Je to tvoja sekera?" pýta sa ho.

"Áno, je to moja sekera," znela odpoveď.

Vodník sa nahneval a nedal mu nijakú sekeru.